Opnieuw waarschuwing voor inbraakmethoden

Sinds december 2020 vinden er bij juweliersbedrijven en goudsmidateliers met een winkel een toenemend aantal inbraken plaats waarbij daders twee specifieke werkwijzen toepassen:

  • Inbraak door gebruik van een explosief (plofkraak)
  • Inbraak door gebruik van een industriële krik.

In verband met een aantal recente incidenten brengen wij de inbraakmethoden nogmaals onder uw aandacht. 

Plofkraken

Dit jaar vonden er landelijk 6 plofkraken plaats. Bij deze inbraakmethode wordt er een  explosief op het rolluik, de etalageruiten of de winkeldeur geplaatst. Daders hopen hiermee een opening te creëren waardoor ze de winkelruimte kunnen betreden. Als gevolg van de explosie is de materiële schade aan het pand en de winkelinrichting in alle gevallen aanzienlijk. Glas en puin ligt door de gehele winkel verspreid. Door de druk van de explosie lopen ook omliggende panden (glas)schade op. In de meeste gevallen was de buit uit de winkel zeer gering of nihil. 

Opkrikken rolluik

Dit jaar vonden er landelijk 17 opkrikschaden plaats. Bij deze inbraakmethode wordt een industriële krik gebruikt om het midden van het rolluik circa 35 cm op te duwen, zodat één of meerdere daders er onder door kunnen kruipen. Tot voor kort werden uitsluitend rolluiken aan de buitenzijde van de gevel opgekrikt. Momenteel worden ook – nadat de winkeldeur is geforceerd – binnen geplaatste rolluiken opgekrikt. De daders handelen beheerst en rustig en nemen erg veel tijd voor het uitvoeren van hun actie. De daders vluchten met achterlating van hun inbrekerswerktuig en meeneming van hun buit op een gestolen scooter of met een gestolen auto. De schade aan het winkelinterieur en de goederenschade is in alle gevallen aanzienlijk. 

Wat kunt u doen om een inbraak te voorkomen of de omvang van de schade bij een inbraak te beperken 

  • Bewaar buiten werktijd zoveel mogelijk sieraden in de kluis. Met name gouden sieraden zijn in trek bij de inbrekers (zorg ervoor dat buiten werktijd ten minste de in uw JUWON Blockpolis voorgeschreven waarde aan sieraden en/of horloges in de kluis ligt opgeborgen).
  • Houdt buiten werktijd de waarde van sieraden en horloges in etalages aan de straatzijde beperkt. En etaleer in deze periode geen gouden sieraden in de etalages.
  • Heeft u een mistmachine? Controleer of deze op de juiste wijze op het alarmsysteem is aangesloten en goed functioneert. En controleer of er voldoende mistvloeistof in het reservoir aanwezig is.
  • Controleer of uw camerasysteem functioneert. Goede beelden kunnen helpen bij de opsporing van daders. Maak gebruik van Live View zodat bij een alarmmelding de meldkamer van politie live kan meekijken met de camerabeelden. Klik op de link voor aanvullende informatie https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/live-view/liveviewnl-def.pdf

Wat doet Juwon om schade te voorkomen 

De medewerkers van Juwon zetten zich in voor het bevorderen van de veiligheid van de leden en hun personeel en optimalisatie van de beveiliging van de verzekerde bedrijven. Juwon helpt haar leden door het geven van voorlichting en adviezen tijdens periodieke bezoeken, bij verhuizing of verbouwingsplannen en via de Juwon website en nieuwsbrieven. Er wordt daarbij (onder andere) samengewerkt met de Beveiligingscommissie van de Federatie Goud en Zilver en opsporingsinstanties van politie voor High Impact Crimes en Mobiel Banditisme. Door goed met elkaar samen te werken proberen we de schadelast beheersbaar te houden. Wilt u aanvullend advies over uw beveiliging? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.  

Subsidieregeling voor grondslot rolluik en Live View

Met behulp van subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is het mogelijk om via de Federatie Goud en Zilver een financiële bijdrage te krijgen voor de aanschaf van een extra zwaar grondslot voor uw rolluik (een grondslot beperkt het risico van opkrikken van het rolluik) en voor de installatie van Live View op uw camerasysteem. 

De subsidieregeling geldt voor zowel leden als niet-leden van de Federatie Goud en Zilver. Kijk op onderstaande link voor aanvullende informatie en informeer bij de Federatie Goud en Zilver naar de voorwaarden.

https://ondernemers.fgz.nl/subsidie-live-view-en-grondslot-rolluik/ 

 

 

Bekijk ook ons andere artikel over de verzekerde waarde.