Kluizen

Voor de verzekering geldt dat buiten werktijd een belangrijk deel van de voorraad in een afgesloten en verankerde brandkast/kluis of kluisruimte dient te zijn opgeborgen. Voor inbraakwerende kasten, panelenkluizen en kluisdeuren geldt een dekkingsindicatie gebaseerd op de weerstandsklasse volgens de norm NEN-EN 1143-1. Om de kwaliteit van de kast of kluis te kunnen beoordelen wordt door de fabrikant aan de binnenzijde van de deur een label aangebracht. Hieraan kunt u zien dat de kast of kluis onder gecontroleerde omstandigheden is geproduceerd en getest volgens de aangegeven weerstandsklasse. Aan de verschillende weerstandsklassen wordt een bedrag aan contante waarde gekoppeld als indicatie voor de dekking (van € 9.000 bij klasse I tot € 91.000 bij klasse VI). Hierbij wordt uitgegaan van opslag van contant geld in een inbraakwerende kast en/of (vloer)kluis welke zich bevindt in een onbewoond, onbewaakt en niet-beveiligd pand binnen de bebouwde kom. Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie. Erkende leveranciers van brandkasten en kluizen zijn lid van de Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW).

Informatiekaart kluizen

Informatiekaart kluizen normering en dekkingsadvies.

Contact
Poortdijk 34A
Postbus 92
3400 AB IJsselstein Ut.
T. 030 687 81 59
Openingstijden:
ma - vr 8.30 uur t/m 17.30 uur