Handelsvoorraad

Onder handelsvoorraad wordt verstaan juwelen, horloges, gouden of zilveren voorwerpen, parels en edelstenen en andere goederen waarin door de verzekerde handel wordt gedreven of die behoren tot zijn bedrijf, ongeacht of deze zaken eigendom zijn van de verzekerde, danwel aan hem zijn toevertrouwd ter verkoop, voor keuring, bewerking of anderszins. De handelsvoorraad is verzekerd op basis van een All Risks-dekking, inclusief brandschade, inbraak en overval. De risico's van inbraak en overval worden verzekerd op basis van een premier-risquedekking. Het brandrisico op basis van het aanwezige volle waardebedrag. Tot een gemaximeerd  bedrag is de handelsvoorraad verzekerd tegen de risico's van ruitinslag buiten werktijd (etalagedekking) en diefstal tijdens de winkelopeningstijden. Daarnaast bestaat er dekking voor goederen elders of tijdens vervoer onder persoonlijke berusting en voor (post)zendingen binnen Europa.  

 

Contact
Poortdijk 34A
Postbus 92
3400 AB IJsselstein Ut.
T. 030 687 81 59
Openingstijden:
ma - vr 8.30 uur t/m 17.30 uur