Disclaimer

Wij hebben er alles aan gedaan om te verzekeren dat de informatie op deze internetsite correct en actueel is. Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. JUWON aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website of als gevolg van de op de website gepubliceerde informatie. De website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten, die niet onder het beheer van JUWON vallen. De hyperlinks impliceren geen goedkeuring van JUWON met betrekking tot de inhoud van die websites