Aansprakelijkheid

Op de JUWON Blockpolis kan facultatief het aansprakelijkheidsrisico bedrijf/particulier worden meeverzekerd. Deze verzekering wordt via JUWON ondergebracht bij OVM SOM U.A.. Het verzekerd bedrag voor de aansprakelijkheidsdekking bedraagt maximaal € 2.500.000,- per aanspraak en maximaal €5.000.000,- per jaar. Optioneel kan tot ten hoogste € 12.500,- per gebeurtenis worden meeverzekerd schade aan zaken veroorzaakt in de tijd dat een verzekerde goederen ter behandeling of bewerking onder zich heeft, danwel aan de goederen werkzaamheden verricht. Voor een complete aansprakelijkheidspolis inclusief opzichtdekking geldt een lage basispremie van € 192,50 per jaar, te verhogen met een premie van € 11,00 per in dienst zijnde werknemer.

Contact
Poortdijk 34A
Postbus 92
3400 AB IJsselstein Ut.
T. 030 687 81 59
Openingstijden:
ma - vr 8.30 uur t/m 17.30 uur