Diensten

JUWON Blockpolis

Belangrijkste product is de JUWON Blockpolis die een All Risks-dekking biedt voor de handelsvoorraad en atelier-/winkelinventaris, inclusief het winkeldiefstal-, inbraak- en overvalrisico. De polis kan worden uitgebreid met een dekking voor schade aan de handelsvoorraad tijdens transport (inclusief (post)zendingen) en het tijdelijke verblijf elders binnen Europa. Tevens is uitbreiding van dekking mogelijk voor schade aan pantserglas, het bedrijfsgebouw, huishoudelijke inboedel, kostbaarheden en bedrijfsschade, alsmede voor bedrijfsrechtsbijstand en aansprakelijkheid. 

Rechtsbijstand

Via JUWON is het mogelijk een uitgebreide rechtsbijstandpolis af te sluiten. Deze polis biedt in de eerste plaats dekking voor geschillen van het verzekerde bedrijf, maar daarnaast ook voor gezinsrechtsbijstand. De uitvoering van de rechtsbijstandverzekering is door JUWON uitbesteed aan BrandMR te Den Haag.

Zorg en Inkomen

Als tussenpersoon adviseert Juwon bij collectieve ziektekosten- en ziekteverzuimverzekeringen. Wij hebben de mogelijkheid om bij een groot aantal zorg- en ziekteverzuimverzekeraars een offerte aan te vragen. Voor leden van de Federatie Goud en Zilver gelden aantrekkelijke voorwaarden en premietarieven (mantelkorting) bij het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering inclusief een arbodienstverlening bij Avero Achmea.

WIA Producten en WGA-uitstapverzekeringen

Als tussenpersoon van Avéro Achmea biedt Juwon de mogelijkheid tot het afsluiten van WIA Producten en WGA-uitstapverzekeringen. Voor goud- en zilversmeden en fabrikanten vallend onder de CAO Metaal en Techniek - Goud- en zilvernijverheid worden deze producten aangeboden via NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken.

Contact
Poortdijk 34A
Postbus 92
3400 AB IJsselstein Ut.
T. 030 687 81 59
Openingstijden:
ma - vr 8.30 uur t/m 17.30 uur