WGA eigenrisicodragersverzekering

Na twee verzuimjaren krijgt een zieke werknemer te maken met de wet WIA. Binnen de WIA zijn er drie mogelijkheden, afhankelijk van de mate van arbeidongeschiktheid van de werknemer. Werknemers die:

- 80% of meer arbeidsongeschikt zijn. Zij vallen onder de IVA, uitkering wordt verzorgd door het UWV.

- 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn. Zij vallen onder de WGA.

- minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Geen recht op uitkering, geen regeling getroffen.

Uitkering van de overheid

Arbeidsongeschikte werknemers ontvangen na twee jaar loondoorbetaling een uitkering van de overheid. De overheid heft hiervoor twee premies bij bedrijven:

- een basispremie voor langdurige arbeidsongeschikten (voor iedere werkgever gelijk).

- een gedifferentieerde premie voor gedeeltelijk (35% - 80%) arbeidsongeschikte werknemers; de hoogte is afhankelijk van het aantal arbeidsongeschikte werknemers in de WGA (per werkgever).

Eigenrisicodrager worden van de WGA

Bedrijven hebben de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de gedifferentieerde premie van de WGA. Zij betalen dan géén gedifferentieerde premie meer aan het UWV. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het betalen van de WGA-uikeringen aan de arbeidsongeschikte werknemer. De werkgever is ook verantwoordelijk voor de reïntegrate van zieke werknemers. Bedrijven kunnen dit risico via JUWON verzekeren met de WGA-Uitstapverzekering van Avéro Achmea.

CAO Metaal en Techniek - Goud- en zilvernijverheid

Voor goud- en zilversmeden en fabrikanten vallend onder de CAO Metaal en Techniek - Goud- en zilvernijverheid wordt de WGA Eigenrisicodragersverzekering aangeboden via NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken.

Contact
Poortdijk 34A
Postbus 92
3400 AB IJsselstein Ut.
T. 030 687 81 59
Openingstijden:
ma - vr 8.30 uur t/m 17.30 uur