Winkelgeld

Tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis dekt de JUWON Blockpolis schade aan geld en geldswaardig papier dat eigendom is van het verzekerde bedrijf. Het winkelgeld is verzekerd tegen het risico van schade, waaronder begrepen diefstal en overval, op het zakenadres, alsmede tijdens het vervoer onder persoonlijke berusting van verzekerde of een door hem aangewezen verantwoordelijke werknemer naar een plaatselijke bankinstelling. Schade door het accepteren van vals geld en schade die het gevolg is van misbruik van een creditcard of een pasje met pincode, dat is uitgegeven door een kredietinstelling voor het opnemen van tegoeden, is uitgesloten van de dekking. Tegen een extra premie is verhoging van het verzekerd bedrag voor winkelgeld mogelijk.

Contact
Poortdijk 34A
Postbus 92
3400 AB IJsselstein Ut.
T. 030 687 81 59
Openingstijden:
ma - vr 8.30 uur t/m 17.30 uur