JUWON Blockpolis

De JUWON Blockpolis biedt dekking voor de schaderisico's ten aanzien van de op het zakenadres van het juweliersbedrijf, goud- en zilversmidatelier of uurwerkherstelbedrijf aanwezige handelsvoorraad en winkel-, kantoor- en atelierinventaris. Tot een gelimiteerd bedrag biedt de polis dekking voor schade buiten het zakenadres, vervoer onder persoonlijke berusting en (post)zendingen binnen Europa. Daarnaast kan de polis worden uitgebreid met een aantal aanvullende dekkingen, zoals een opstalverzekering, woonhuis inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. De JUWON Blockpolis kent standaard een eigen risico van 5% van het schadebedrag met een minimum van € 250,- en een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis. Er geldt geen eigen risico voor brandschade, glasschade en voor schaden aan postzendingen. Voor hogere eigen risico's wordt een korting op de premie verleend.

Contact
Poortdijk 34A
Postbus 92
3400 AB IJsselstein Ut.
T. 030 687 81 59
Openingstijden:
ma - vr 8.30 uur t/m 17.30 uur