Ziekteverzuimverzekering

Een werkgever heeft de wettelijke verplichting gedurende de eerste twee jaar van ziekte van een werknemer het loon door te betalen. Daarnaast worden aan hem eisen gesteld terzake van preventie en re-integratie. Het product Grip op Verzuim van Avéro Achmea biedt ondernemers hulp en ondersteuning om personele en financiële problemen als gevolg van verzuim aan te pakken en te voorkomen. Grip op Verzuim is een integrale oplossing van loondoorbetaling en verzuimmanagement. De verzekering biedt dekking voor loonbetaling, preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Verder biedt Grip op Verzuim een gratis online opleidingsmodule voor preventiemedewerker, inclusief het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie. De premie is afhankelijk van de leeftijdsopbouw van het personeel, het verzekerde uitkeringspercentage en de gekozen eigenrisicotermijn. Werkgeverslasten kunnen tot 25% worden meeverzekerd.

Adviesgesprek voor een ziekteverzuimverzekering

U kunt contact met ons opnemen voor een adviesgesprek en het uitbrengen van een offerte.

 

Contact
Poortdijk 34A
Postbus 92
3400 AB IJsselstein Ut.
T. 030 687 81 59
Openingstijden:
ma - vr 8.30 uur t/m 17.30 uur