Resultaat, premierestitutie en solvabiliteit

De winst ná belastingen bedraagt EUR 77.704 (EUR 32.704 in 2021 ná 15% premierestitutie). Om te blijven voldoen aan het (huidige en toekomstige) solvabiliteitskapitaalvereiste en de (hogere) interne solvabiliteitsnorm is er – in afwijking van wat de laatste jaren gebruikelijk was – dit jaar geen financiële ruimte voor het verlenen van een premierestitutie. De winst ná belastingen is volledig aan de algemene reserve toegevoegd. Het totaal beschikbaar vermogen om te voldoen aan het minimumkapitaalvereiste (conform de marktwaardebalans) bedraagt 3.650.749 (EUR 3.531.207 in 2021). Juwon voldoet daarmee ruimschoots aan het voor haar als Solvency II Basic-verzekeraar (verzekeraar met beperkte risico-omvang) berekende solvabiliteitskapitaalvereiste van EUR 1.314.822 (vorig jaar EUR 1.256.939), alsmede aan de (hogere) interne solvabiliteitsnorm van 275% conform het eigen Kapitaalbeleid (SKV-ratio ultimo 2022: 278%).