Kerncijfers 2020

Winst en verliesrekening 2020 (x 1.000 euro)

1.949 Bruto verdiende premies
-364 Premierestitutie
-278 Herverzekeringspremie

-1.307 Premies eigen rekening

-3 Opbrengst uit beleggingen

567 Bruto schade-uitkeringen
-12 Aandeel herverzekeraars
15 Wijziging voorziening te betalen schaden
570 Schaden eigen rekening

597 Bedrijfskosten

137 Resultaat technische rekening
9 Resultaat niet technische rekening

-8 Belastingen over resultaat
138 Resultaat ná belastingen