Winkelinventaris

De winkel-, kantoor- en atelierinventaris, inclusief alarminstallatie, rolluiken, lichtreclame, verbouwingskosten, pandverbeteringen, etc. is verzekerd op het zakenadres op basis van een All Risks-dekking, inclusief brandschade, waterschade, stormschade, beschadiging bij inbraak of poging daartoe en schade door vandalisme. Tot een gemaximeerd bedrag bestaat dekking voor schade buiten het zakenadres. De schadevergoeding geschiedt veelal op basis van de nieuwwaarde. Het is ook mogelijk de inventaris te verzekeren op basis van een verrichte voortaxatie. Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks geindexeerd op basis van het laatste door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende prijsindexcijfer.  

Contact
Poortdijk 34A
Postbus 92
3400 AB IJsselstein Ut.
T. 030 687 81 59
Openingstijden:
ma - vr 8.30 uur t/m 17.30 uur