Premierestitutie

20% premierestitutie op basis van positieve resultaten 2020

Juwon is een onderlinge verzekeringsmaatschappij zonder winstoogmerk. Daardoor profiteren de leden-verzekerden direct mee in positieve bedrijfsresultaten. Volgens de Statuten van Juwon kan bij positieve bedrijfsresultaten op voorstel van de directie en na goedkeuring van de ledenvergadering een premierestitutie worden verleend. Op grond van het behaalde bedrijfsresultaat wordt een premierestitutie verleend van 20% over de in 2020 gefactureerde premies.