Fraudebeleid

Onze leden betalen premie om zich te verzekeren tegen allerlei risico’s. Wij vinden het belangrijk om deze aan ons betaalde premie zorgvuldig te besteden. Het geld is namelijk bedoelt om schade-uitkeringen te doen aan verzekerden die daar recht op hebben. Om te voorkomen dat een deel van de premie opgaat aan frauduleuze claims van verzekerden of tegenpartijen hebben wij een fraudebeleid.

Wat verstaan wij onder fraude?
Onder fraude verstaan wij het opzettelijk en op valse gronden misleiden van de verzekeraar met de bedoeling om een verzekering, een uitkering of dienst te krijgen waar eigenlijk geen recht op bestaat.

Voorbeelden van fraude zijn:

Het niet juist beantwoorden van vragen op het aanvraagformulier.
Schade claimen terwijl er geen schade is.
Het opzettelijk veroorzaken van schade.
Meer claimen dan aan schade ontstaan is.

Voorkom misverstanden
Is u bij het aanvragen van een verzekering iets niet duidelijk, weet u niet wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding. Zo voorkomen we samen misverstanden.

Hoe sporen wij fraude op?
Bij een vermoeden van fraude wordt de afdeling Speciale Zaken ingeschakeld om onderzoek te doen. Soms wordt er ook een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Wij houden ons bij het onderzoeken van fraude aan de wet en aan afspraken hierover binnen de verzekeringsbranche.

Wat doen wij wanneer er fraude vastgesteld is?
Als er fraude is vastgesteld dan kunnen wij onder andere de volgende maatregelen nemen:

  • Wij vergoeden de schade gedeeltelijk of niet.
  • Onterecht uitgekeerde schade vorderen wij terug.
  • Gemaakte onderzoekskosten vorderen wij op de fraudeur.
  • Alle bij ons afgesloten verzekeringen worden door ons beëindigd.
  • Wij registreren degene die fraudeert bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) Zie www.stichtingcis.nl.
  • Wij melden het feit bij het CBV (Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit) van het Verbond van Verzekeraars.
  • Wij doen aangifte bij de politie.
  • Voor de gemaakte interne onderzoekskosten vordert SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid) namens ons een standaard schadevergoeding van € 532,00.

Informatie aan de fraudeur
Als fraude door ons is vastgesteld, informeren wij de betrokkene schriftelijk (aangetekend) over de maatregelen die wij hebben getroffen.

Vragen?
Heeft u vragen over ons fraudebeleid, opmerkingen of tips? Wilt u een fraude melden? Stuur dan een e-mail naar t.a.v. fraudecoördinator.

Wilt u anoniem een melding doorgeven, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Klachten

Bent u het niet met ons eens? Of heeft u een andere klacht? Dan kunt u daarover telefonisch contact met ons opnemen of een e-mail sturen naar onze klachtencoördinator ( ). Onze klachtencoördinator neemt dan contact met u op.

Wij behandelen uw klacht vlot en serieus
Elke klacht nemen wij serieus. Wij doen iedere dag ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op. Wij zien een klacht als een kans om onze dienstverlening te verbeteren. Wij kunnen aan de hand van uw opmerking onze dienstverlening verbeteren.

Het is van belang dat u uw klacht zo volledig mogelijk omschrijft. Wat is exact uw klacht, en welke oplossing stelt u voor? Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats en eventueel referentie- en/of polisnummer te vermelden.

KIFID
Als u niet tot overeenstemming kunt komen met onze klachtencoördinator en uw klacht heeft betrekking op een als particulier afgesloten verzekering, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KIFID), postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900 355 2248 en email . De Ombudsman Financiële Dienstverlening maakt deel uit van het KIFID. Meer informatie kunt u op de internetpagina van het KIFID lezen.

Uiteraard kunt u altijd uw klacht aan de rechter voorleggen. Voordat u dit doet, is het verstandig om contact op te nemen met het KIFID. Zij helpen u graag en kunnen vaak een oplossing verzorgen.